Пользовательское соглашение

Дана згода визначає умови використання Користувачем матеріалів і сервісів сайту www.secrepat.com.ua (далі — «Сайт»).

1.Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.2. Дана Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач вважається таким, що приєднався до даної Згоди.

1.3. Адміністрація Сайту вправі у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови чинної Згоди. Такі зміни вступають у силу з моменту опублікування нової версії Згоди на сайті. При не погодженні Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитись від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2. Зобов'язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не чинити дій, які можуть розглядатись як такі, що порушують законодавство України або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушень нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладання ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від Правовласника.

2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, враховуючи авторські роботи, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства  України і загальноприйнятим нормам моралі.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть знаходитися на сайті.

2.6. Інформація, розміщена на Сайті, не може розглядатися як рекомендація пацієнтам з діагностування та лікування будь-яких захворювань і не може служити заміною консультації лікаря. Ніщо в даній інформації не повинно бути витлумачено як заклик неспеціалістам самостійно лікувати діагностовані захворювання. Використання препарату Секрепат форте можливе тільки після ознайомлення з інструкцією про застосування даного лікарського засобу.1 Всі відомості про лікарські засоби, розміщенні на Сайті, викладенні у відповідності до інструкції про застосування препарату Секрепат форте. Разом із тим, інструкція до лікарського засобу Секрепат форте являється першоджерелом інформації стосовно застосування, лікарських властивостей та побічної дії препарату Секрепат форте. Інформація, розміщена на сайті, не може бути використана для прийняття рішення пацієнтом самостійно про зміну порядку та режиму застосування призначень, рекомендованих лікарем.

2.7. До авторів Сайту не можуть бути звернені претензії з приводу будь-якого збитку або шкоди, понесених в результаті використання розміщеної на порталі інформації, що призвела до невірного діагностування та медикаментозної терапії захворювань.

2.8.Власник Сайту вправі в будь-який момент вимагати видалення з будь-якого сайту (сервера) запозичених у нього матеріалів.

2.9. Будучи користувачем даного сайту, Ви несете відповідальність за точність та дійсність наданої інформації, включаючи, але не обмежуючись, інформацією щодо Вашого роду занять і приналежності до фахівців сфери охорони здоров'я України.

3. Інші умови

3.1. Всі можливі суперечності, що витікають із даної Згоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

3.3. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, яке не підлягає примусовому виконанню не робить інші положення Згоди недійсними.

3.4. Бездіяльність зі сторони Адміністрації Сайту у разі порушення  будь-ким з Користувачів положень Згоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вживати спізнілі відповідні дії для захисту своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються у відповідності до законодавства.

Користувач підтверджує, що він ознайомлений з усіма пунктами даної Згоди і безперечно їх приймає.


1Інструкція для медичного застосування лікарського засобу (інструкція про застосування лікарського засобу) - офіційно затверджена інформація про медичне застосування лікарського засобу, що супроводжує готовий лікарський засіб;